Από τους αγώνες για την ελευθερία της έκφρασης στον αγώνα για τη λογοκρισία του λόγου

Ο αγώνας των millennials για τη διαφύλαξη της «συναισθηματικής τους ασφάλειας». Σε πρόσφατη συζήτηση στην France-Culture, αντικείμενό της ήταν η ελευθερία της έκφρασης στα αμερικανικά πανεπιστήμια. Η βάση της συζήτησης ήταν η διαπίστωση ότι πρόκειται για μια μεταβολή της κουλτούρας με εκδήλωσή της την εκτίναξη στα ύψη της μη ανεκτικότητας. Ενώ, κατά την δεκαετία του […]