Δύο κείμενα του Χρήστου Γιανναρά για την οικολογία

Σε δύο διαδοχικές επιφυλλίδες του Χρήστου Γιανναρά, πριν τα Χριστούγενα του 2007, αναφέρεται στην οικολογία.   Ο Γιανναράς πάει στο βάθος του πολιτισμού, του «τρόπου του βίου», για να καταδείξει τα αίτια αυτού που γίνεται αντιληπό ως οικολογικό πρόβλημα. Δεν αναφέρεται εδώ στην αγαπημένη του φράση του Αριστοτέλη «Το ζητείν απανταχού το χρήσιμον ήκιστα αρμόζει […]