Φιλοσοφία για τα σκουπίδια

Φιλοσοφία που παραγνωρίζει το ήδη γνωστό είναι για τα σκουπίδια. Εννοώ φιλοσοφία σύγχρονη. Η προηγούμενη, ακόμα και με τα λάθη βοήθησε στην κατανόηση του κόσμου και του ανθρώπου. Ακόμα και η θεωρία των ιδεών του Πλάτωνα, και ίσως ειδικά αυτή, που σήμερα μας φαίνεται ανόητη ιδέα, συνέβαλε στην κατανόηση του κόσμου. Συνέβαλε στην διαμόρφωση των […]