Σχετικά με τις προτάσεις της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης για την Γιάλοβα

Παραθέτω εδώ τα σχόλια που ανάρτησα στην δημόσια διαβούλευση για την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη που περιλαμβάνει τον υγρότοπο της Γιάλοβας. Αναγκαστικά είναι πολύ «τεχνικό» το κείμενο. Για όποιον δεν είναι σχετικός προτείνω να διαβάσει πρώτα την ερμηνεία των αρτικόλεξων στο τέλος και αν του φανεί και πάλι δύσκολο ας ακούσει το τραγούδι του Τζίμη Πανούση […]

Αποτυχία αναπαραγωγής του καλαμοκανά και άλλων υδροβίων πουλιών στην Γιάλοβα. Βίντεο φωλιάς λίγες ώρες πριν την καταστροφή της.

Οι φωλιές του καλαμοκανά στον υγρότοπο της Γιάλοβας κατακλύστηκαν από νερά. Γίναμε μάρτυρες της αποτυχίας μέσα σε μία ημέρα. Το μεσημέρι της 18/6/2021 κινηματογράφησα μια φωλιά όπου υπήρχαν 3 τουλάχιστον αυγά, όπως φαίνεται στο τέλος του βίντεο. Το απόγευμα όμως η στάθμη του νερού στον υγρότοπο είχε ανέλθει και η φωλιά είχε κατακλυστεί από το […]

Καλαμοκανάδες, άνθρωποι και τσακάλια στην Γιάλοβα

Οι καλαμοκανάδες στην Γιάλοβα δεν βρίσκουν τόπο να φωλιάσουν. Στα μέσα του Απρίλη είχαν αρχίσει να κατασκευάζουν τις φωλιές τους. Το κάθε ζευγάρι ξεχώριζε από την ομάδα, έβρισκε μία τούφα από κατεστραμμένα, από την αύξηση της αλατότητας, βούρλα της θάλασσας (Juncus maritimus) και δοκίμαζε θέσεις όπου θα μπορούσαν να γεννήσουν τα αυγά τους. Δίπλα σε […]

Κατάσταση και κατανομή των υδρόβιων πουλιών σε μια περιοχή Natura 2000: Η περίπτωση της λιμνοθάλασσας της Γιάλοβας στην Μεσσηνία.

Δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Frontiers in Ecology and Evolution η εργασία μας για τα υδρόβια πουλιά στον υγρότοπο της Γιάλοβας. https://doi.org/10.3389/fevo.2020.501548 Απαίτησε συστηματικές μηνιαίες καταγραφές δύο ετών στον υγρότοπο με προσδιορισμό και χαρτογράφηση των ζωνών που χρησιμοποιούν τα πουλιά κάθε φορά. Είναι συνέχεια παλιότερων ερευνών της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας για τα πουλιά, από την δεκαετία […]

Γιάλοβα. Μαθητευόμενοι μάγοι επί έναν αιώνα στον υγρότοπο.

Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Water μια έρευνα για την Γιάλοβα. Maneas G., E. Makopoulou, D. Bousbouras , H. Berg &S. Manzoni . 2019. Anthropogenic Changes in a Mediterranean Coastal Wetland during the Last Century—The Case of Gialova Lagoon, Messinia, Greece. Water 2119, 11, 350;doi:10.3390/w11020350 Διαθέσιμο στον ιστότοπο: https://doi.org/10.3390/w11020350 Το περιοδικό έχει έναν σεβαστό βαθμό επίδρασης (impact […]