Για τα σχεδιαζόμενα αιολικά στο δάσος των Στεφανινών, Βόλβης

Ο Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας που σχεδιάζεται προβλέπει την εγκατάσταση 7 μεγάλων ανεμογεννητριών, σε δάσος Δρυός κοντά στο χωριό Στεφανινά[1]. Ο χώρος των έργων εφάπτεται σε τόπους Natura που έχουν κηρυχθεί κυρίως για την διατήρηση σημαντικών ειδών πουλιών και νυχτερίδων. Το ίδιο το δάσος όμως είναι μια σημαντική περιοχή καθώς σε αυτό έχουν καταγραφεί […]