Το πρόβλημα της θανάτωσης πουλιών από ηλεκτροπληξία ή πρόσκρουση σε εναέριες γραμμές του ηλεκτρικού δικτύου. Μέθοδοι αντιμετώπισης.

Το κείμενο αυτό είναι τεχνικός οδηγός σε αναζήτηση λύσεων για την αντιμετώπιση του προβλήματος της θανάτωσης πουλιών σε εναέριες γραμμές του ηλεκτρικού δικτύου από ηλεκτροπληξία ή πρόσκρουση. Ελπίζουμε να συμβάλει στην εφαρμογή και στην Ελλάδα μέτρων πρόληψης. Προτεινόμενη αναφορά: Δημήτρης Μπούσμπουρας. Το πρόβλημα της θανάτωσης πουλιών από πρόσκρουση ή ηλεκτροπληξία σε γραμμές του ηλεκτρικού δικτύου. […]