Επιπτώσεις από την κατασκευή υδροηλεκτρικών έργων

Αιτιολογία της ανάρτησης Σε άλλες αναρτήσεις έχουμε αναφερθεί στις επιπτώσεις από έργα σε ποταμούς ελεύθερης ροής για την παραγωγή ενέργειας και εκτροπές ή για έργα αντιπλημμυρικής προστασίας. Παραθέτουμε εδώ μια απόδοση στα ελληνικά των βασικών ζητημάτων που θέτει μια έκδοση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία αναφέρεται σε επιπτώσεις από υδροηλεκτρικά έργα. Τα έργα αυτά μπορεί […]

Το ιξώδες… Η λάθος προσέγγιση στα αντιπλημμυρικά

Με αφορμή τις πλημμύρες σε Μουζάκι και Καρδίτσα. Κατεβαίνοντας από την Αργιθέα προς το Μουζάκι περνάς από ένα τοπίο με μεγάλη κλίση,  μικρή κάλυψη από βλάστηση και εμφανέστατη διάβρωση. Τα  μητρικά πετρώματα έχουν αποκαλυφθεί και στέκουν μόνο μερικά αραιά δέντρα.  Δεν είναι μόνο η υπερβόσκηση, είναι η ίδια η μορφολογία, το ανάγλυφο,  και το γεωλογικό […]

Ρύθμιση Ροής Υδάτων και έργα στους ποταμούς και το αποστραγγιστικό δίκτυο. Διαχείριση βιοτόπων ορνιθοπανίδας.

Παραθέτουμε ένα παλιό κείμενο για έργα που σχετίζονται με ποτάμια και αρδευτικό δίκτυο. Αν και έχουν περάσει 2 δεκαετίες φαίνεται ότι λίγα πράγματα έχουν γίνει στην Ελλάδα για σωστή διαχείριση των υδάτων που θα περιλαμβάνει και την διατήρηση της βιοποικιλότητας. Το κείμενο έχει ιστορική αξία καθώς γράφτηκε μια εποχή λίγο μετά την έναρξη των εργασιών […]