Γεωπολιτικές και στρατηγικές παράµετροι ενός ελληνοτουρκικού πολέµου. Το επίμετρο του Παναγιώτη Κονδύλη

Το κείμενο αυτό είναι το επίμετρο από το βιβλίο του Παναγιώτη Κονδύλη «Θεωρία του Πολέμου», εκδ. Θεμέλιο, 1997. Το βιβλίο που διαπραγματεύεται την κλασική θεωρία πολέμου του Clausewitz. Εκδόθηκε αρχικά, το 1988, στα γερμανικά με τίτλο «Theorie des Krieges: Clausewitz, Marx, Engels, Lenin» και στα ελληνικά, όπου προστέθηκε το επίμετρο, το 1997. Αξίζει να διαβάσει […]

Από τον οικονομικό στον βιολογικό χαρακτήρα της πολιτικής;

Το κείμενο που ακολουθεί είναι το πέμπτο κεφάλαιο από το βιβλίο του Παναγιώτη Κονδύλη. «Πλανητική πολιτική μετά τον ψυχρό πόλεμο». εκδ. Θεμέλιο, γραμμένο αρχικά στα Γερμανικά το 1992. Κομβικά ζητήματα είναι η «σπάνη των αγαθών», ο «υπερπληθυσμός» και η «μετανάστευση». Ο Κονδύλης, που δεν βάζει υποσημειώσεις και παραπομπές στα βιβλία του, αναφέρεται προφανέστατα στην πληθυσμιακή […]