Τα πουλιά του Ολύμπου

Το κείμενο αυτό γράφτηκε γράφτηκε ειδικά για τον τόμο «Όλυμπος. Κείμενα και εικόνες δύο αιώνων». Παρουσιάζει την κατάσταση όπως ήταν τότε. Σήμερα η κατάσταση για τα πουλιά και το αγριόγιδο είναι διαφορετική. Για τα πουλιά πραγματοποιήσαμε αναλυτικές καταγραφές το 2008 και 2014 -15 σε συνεργασία με φίλους ορνιθολόγους και τον Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού […]