Οδηγίες για να αντιπαρέλθετε τον επιθετικό ψυχολογισμό

Υπάρχει τελευταία όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την ψυχανάλυση, την ψυχολογία και την ανάγνωση χρηστικών βιβλίων αυτοβελτίωσης. Η ανάγνωση βιβλίων σοβαρών ή λιγότερο σοβαρών είναι μία καταφυγή για πολύ κόσμο. Η καταφυγή στον ψυχολόγο ή τον ψυχαναλυτή είναι σίγουρα κάτι που βοηθάει όταν έχει κανείς σοβαρές εμπλοκές. Εμφανίζεται όμως το φαινόμενο, άτομα που κινούνται προς […]