Ο Μανώλης Γλέζος σαν υδρογεωλόγος

Γνωρίσαμε τον Μανώλη Γλέζο τον Απρίλιο του 1998 στην Απείρανθο της Νάξου στην διάρκεια του συνεδρίου της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας με θέμα: « Η ορνιθοπανίδα στον νησιωτικό χώρο. Διαχείριση – Προστασία». Το συνέδριο έγινε στην Απείρανθο, όπου ο Μανώλης Γλέζος, 76 χρονών τότε, ήταν πρόεδρος του χωριού. Έκπληκτοι έλληνες και ξένοι ορνιθολόγοι τον παρακολουθήσαμε να […]