Τα σιταροχώραφα και τα λιβάδια στους τόπους NATURA του Κιλκίς είναι τόποι μεγάλης αξίας για την βιοποικιλότητα, όχι βάσεις για φωτοβολταϊκά

Τα σιταροχώραφα του Κιλκίς δίνουν το στάρι μας. Είναι επίσης οι χώροι διατροφής των κιρκινεζιών και οι χώροι που ζουν οι πεδινές πέρδικες, οι γαλιάντρες και οι λιβαδόκιρκοι. Σήμερα μετατρέπονται σε φωτοβολταϊκά με γρήγορους ρυθμούς. Ακόμα και μέσα σε τόπους Natura. Καταλαμβάνονται μεγάλες εκτάσεις και με τοξικά χημικά ραντίζεται η βλάστηση για να μην καλύψει […]