Κατάσταση και προκλήσεις για τη βιοποικιλότητα σε κρίσιμες περιοχές στα Νοτιοδυτικά Βαλκάνια

Εκδόθηκε το βιβλίο: «Biodiversity status and challenges in trans-border hotspots of the South-Western Balkans» (Κατάσταση και προκλήσεις για τη βιοποικιλότητα σε κρίσιμες περιοχές στα Νοτιοδυτικά Βαλκάνια). Το βιβλίο αφορά την διασυνοριακή ζώνη Ελλάδας – Σκοπίων (Βόρεια Μακεδονία πλέον). Συμμετείχα εθελοντικά στην έκδοση με ένα σύντομο κείμενο για την ορνιθοπανίδα στην περιοχή και μερικές φωτογραφίες. Παραθέτω […]

Επιστολή στον Πρωθυπουργό των Σκοπίων

Δημοσιεύουμε την επιστολή που έστειλε στον Πρωθυπουργό της FYROM ο φίλος Λάζαρος Γεωργιάδης, βιολόγος, κάτοικος Φλώρινας, γνωστός από την δράση του για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Η επιστολή δείχνει την στάση της συντριπτικής πλειοψηφίας των δίγλωσσων ελλήνων στην Δυτική Μακεδονία από την εποχή πριν τον Μακεδονικό αγώνα και έως σήμερα. Όπως είχε τονίσει σε […]