Ιχθυοκαλλιέργειες, χρηματιστήριο και περιβάλλον

Οι ιχθυοκαλλιέργειες στην Ελλάδα Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα στην Ε.Ε. σε εξαγωγές ψαριών και μυδιών που παράγονται σε υδατοκαλλιέργειες, εκτατικές -δηλαδή σε λιμνοθάλασσες- και εντατικές -δηλαδή σε κλωβούς. Ποσοστό μεγαλύτερο από το 80% της παραγωγής εξάγεται. Στις μονάδες των εντατικών υδατοκαλλιεργειών απασχολούνται περίπου 3.200 άνθρωποι ενώ σ΄ αυτούς πρέπει να προστεθούν οι απασχολούμενοι […]