Υπάρχει πράσινο και ανθρωπιστικό ισλάμ;

«Τα τελευταία χρόνια, ένας αυξανόμενος αριθμός μελετητών και οργανώσεων τονίζει ότι το Ισλάμ, από την ίδρυσή του, υπήρξε κινητήρια δύναμη για τον τερματισμό της δουλειάς, της φυλετικής υπεροχής, της καταπίεσης των γυναικών και των ταξικών προνομίων».  Πρόταση από το τελευταίο τεύχος του περιοδικού «Σχεδία» σε άρθρο με τίτλο: «Ο ακτιβισμός στη λατρεία» και υπότιτλο: «Μία […]