Αιολικά στις θάλασσες. Κράτος εν κράτει

Το λόμπι των αιολικών κάνει δημόσια διαβούλευση και ετοιμάζει Υπουργική Απόφαση για τα θαλάσσια αιολικά . Υποκαθιστά δηλαδή το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης που έχουν την αρμοδιότητα να διαμορφώσουν  το νομοσχέδιο. Συμβαίνει συχνά να καλούν τα υπουργεία τους ενδιαφερόμενους φορείς να καταθέσουν απόψεις για να διαμορφώσουν, βάσει αυτών και αφού τα επεξεργαστούν, μια νομοθεσία. Πολλές […]