Πιστεύω

Πιστεύω στην Ανάσταση του Ιησού Χριστού, στην τραγικότητα του ανθρώπου, στην απελευθέρωση του Βούδα από τον κύκλο των γεννήσεων, στην θεία ταντρική Ένωση του Σίβα με την Σάκτη, στην μεταμόρφωση του σαμάνου σε αετό, στο κομμάτιασμα του και την ανασύσταση του, στο ότι ο Μωάμεθ έφερε πολύ κακό και βία, μόνο για την εξουσία. Πιστεύω […]