Επανεισαγωγή, ενδυνάμωση, εισαγωγή και απελευθέρωση ειδών

Το κείμενο αυτό ξεκίνησε σαν ένα γλωσσάριο για τις έννοιες «Επανεισαγωγή», «Ενδυνάμωση», «Εισαγωγή» και «Απελευθέρωση». Δυστυχώς η προχειρότητα που χαρακτηρίζει τη δημόσια διοίκηση και τις συζητήσεις στην Ελλάδα για αυτά τα ζητήματα, έχει οδηγήσει σε μεγάλα λάθη και παρερμηνείες. Οι έννοιες αυτές συχνά συγχέονται ακόμη και από ειδικούς σ’ αυτά τα θέματα. Το γλωσσάριο αυτό […]