Φιλοσοφία για τα σκουπίδια

Φιλοσοφία που παραγνωρίζει το ήδη γνωστό είναι για τα σκουπίδια. Εννοώ φιλοσοφία σύγχρονη. Η προηγούμενη, ακόμα και με τα λάθη βοήθησε στην κατανόηση του κόσμου και του ανθρώπου. Ακόμα και η θεωρία των ιδεών του Πλάτωνα, και ίσως ειδικά αυτή, που σήμερα μας φαίνεται ανόητη ιδέα, συνέβαλε στην κατανόηση του κόσμου. Συνέβαλε στην διαμόρφωση των […]

Για την κατανόηση της εξέλιξης των ειδών

Παρουσιάζονται δύο βιβλία που ρίχνουν φως από την πλευρά της φιλοσοφίας και της ψυχολογίας που βοηθούν στην κατανόηση της εξέλιξης και ένα ακόμα βιβλίο που συμπληρώνει την εικόνα. Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό: Νέος Λόγιος Ερμής. (τεύχος 18, 2019).  Έχω βρεθεί πολλές φορές σε συζητήσεις με φίλους που ασχολούνται με την φιλοσοφία ή την θεολογία για ζητήματα […]