Δασολογία και τεχνικός πολιτισμός

Η επιστήμη της Δασολογίας γεννήθηκε και αναπτύχθηκε στην κεντρική και δυτική Ευρώπη παράλληλα με μια πληθώρα άλλων επιστημονικών κλάδων και συνδέθηκε εξ αρχής με την διαχείριση του δάσους. Λόγω της σύνδεσής της με την παραγωγή θεωρείται σε πολλές χώρες ως κλάδος της τεχνικής και οι δασολόγοι θεωρούνται μηχανικοί. Η παραγωγή αυτή επιδιώχτηκε να είναι αειφορική, […]