Το Δέλτα του Νέστου στα χέρια των εργολάβων

Ο Νέστος ρέει σήμερα εγκιβωτισμένος στο Δέλτα του έως την θάλασσα. Εκατέρωθεν στην ακτή βρίσκονται λιμνοθάλασσες που έχουν δημιουργηθεί με την δράση των φερτών υλών του. Στο υπόλοιπο τμήμα, πίσω από τις λιμνοθάλασσες, σε τμήματα που έχουν αποξηρανθεί, εκτείνονται αρδευόμενες καλλιέργειες. Το αρδευτικό δίκτυο είναι παλιό και υπέργειο. Στην πλευρά της Ξάνθης σχεδιάζεται η μετατροπή […]