Δασολογία και τεχνικός πολιτισμός

Η επιστήμη της Δασολογίας γεννήθηκε και αναπτύχθηκε στην κεντρική και δυτική Ευρώπη παράλληλα με μια πληθώρα άλλων επιστημονικών κλάδων και συνδέθηκε εξ αρχής με την διαχείριση του δάσους. Λόγω της σύνδεσής της με την παραγωγή θεωρείται σε πολλές χώρες ως κλάδος της τεχνικής και οι δασολόγοι θεωρούνται μηχανικοί. Η παραγωγή αυτή επιδιώχτηκε να είναι αειφορική, […]

Βιβλίο για τα Δένδρα και τους Θάμνους της Ελλάδας

Ο καλύτερος τρόπος για να αναγνωρίζει κανείς τα δένδρα και τους θάμνους στην Ελλάδα είναι να έχει μαζί του το ψηφιακό βιβλίο: Δασική Βοτανική.  Αυτοφυή δένδρα και θάμνοι της Ελλάδας, του Γιώργου Κοράκη, επίκουρου Καθηγητή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Άρτιο επιστημονικά και εύκολο στην χρήση από όλους που έχουν ενδιαφέρον να αναγνωρίσουν τα δένδρα και […]