Λύση για τα παγιδευμένα ζώα στο αρδευτικό δίκτυο

Μία πρωτοποριακή απόφαση εκδόθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος για την προστασία των ζώων που παγιδεύονται στο αρδευτικό δίκτυο των πεδιάδων Θεσσαλονίκης- Λαγκαδά. Συγκεκριμένα απαιτείται η κατασκευή ραμπών εξόδου των παγιδευμένων ερπετών, αμφιβίων και μικροθηλαστικών στα φρεάτια του αρδευτικού δικτύου. Τα φρεάτια του  αρδευτικού δικτύου πού βρίσκονται στα σημεία που συναντιούνται τα τσιμεντένια αυλάκια είναι βαθιά […]

Ρύθμιση Ροής Υδάτων και έργα στους ποταμούς και το αποστραγγιστικό δίκτυο. Διαχείριση βιοτόπων ορνιθοπανίδας.

Παραθέτουμε ένα παλιό κείμενο για έργα που σχετίζονται με ποτάμια και αρδευτικό δίκτυο. Αν και έχουν περάσει 2 δεκαετίες φαίνεται ότι λίγα πράγματα έχουν γίνει στην Ελλάδα για σωστή διαχείριση των υδάτων που θα περιλαμβάνει και την διατήρηση της βιοποικιλότητας. Το κείμενο έχει ιστορική αξία καθώς γράφτηκε μια εποχή λίγο μετά την έναρξη των εργασιών […]