Οδηγίες για την διατήρηση ή την δημιουργία θέσεων αναπαραγωγής λοφιοφόρου τρίτωνα

Το κείμενο αυτό γράφτηκε με αφορμή την έρευνα για τον Βαλκανικό λοφιοφόρο τρίτωνα στην περιοχή της λεκάνης απορροής των λιμνών Κορώνεια και Βόλβη και για τον Μακεδονικό λοφιοφόρο τρίτωνα στην περιοχή Ολύμπου, Τίταρου, Πιερίων. Δίνει βασικές οδηγίες για την διατήρηση ή την δημιουργία λιμνίων με σκοπό την διασφάλιση θέσεων αναπαραγωγής των λοφιοφόρων τριτώνων, αλλά και […]

Η Μεγαλόπολη και ο Λιγνίτης

Να σχεδιάσουμε από τώρα σωστά την μεταλιγνιτική περίοδο στην Μεγαλόπολη Κάποια στιγμή ο λιγνίτης στην Μεγαλόπολη θα τελειώσει. Η λίμνη που υπήρχε στην περιοχή πριν 2,5 εκ. χρόνια ήταν η βάση για την δημιουργία του λιγνίτη.  Σε μερικές δεκαετίες όλος ο εκμεταλλεύσιμος λιγνίτης θα έχει εκσκαφτεί και θα καεί στα θερμοηλεκτρικά εργοστάσια. Τι θα γίνει […]