Αφαλός – Αισθητική αναζήτηση

Ο αφαλός είναι ίσως το κλειδί για να καταλάβουμε πολλά πράγματα για τον άνθρωπο. Οι αρχαίοι γλύπτες με βάση τον αφαλό καθόριζαν την αρμονία. Η σχέση μεταξύ των μερών του σώματος εκατέρωθεν του αφαλού έδωσε τον ορισμό της χρυσής τομής[1]. Αυτή ήταν μία ανακάλυψη των αρχαίων Ελλήνων γλυπτών, όπως ο Φειδίας, και έγινε στην συνέχεια […]