Το δίλημμα των βιολόγων για τον Θεό

Η επιστήμη έχει ανατρέψει τα πάντα από την εποχή που απασχολούσε τον Νίτσε ο θάνατος του Θεού. Η κοσμολογία ανέτρεψε την ιδέα ότι η γη είναι το κέντρο του σύμπαντος. Έδειξε επίσης ότι το σύμπαν παρά τις σχέσεις και αλληλεπιδράσεις είναι μεταβαλλόμενο δραματικά και ότι δεν υπάρχει η αρμονία των σφαιρών. Η σύγχρονη φυσική ανέτρεψε […]