Για την φύση του Αγίου Όρους

Παραθέτω εδώ το κείμενο της μελέτης για να χαρακτηριστεί το Άγιο Όρος ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) από το έργο που εξέταζε την δυνατότητα χαρακτηρισμού ως ΖΕΠ των Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά. Είχα αναλάβει τότε την έρευνα στην περιοχή του Αγίου Όρους όπου έμεινα περίπου 20 ημέρες και έκανα καταγραφές στο σύνολο της έκτασης […]