Για το φυσικό περιβάλλον του Ζάρακα, Ανατολική Λακωνία

Το 2006 έκανα συστηματικές καταγραφές για την πανίδα σε μια περιοχή σχετικά άγνωστη τότε για την πανίδα.

Στο τέλος της μελέτης πρόσθεσα ένα παράρτημα για τις απειλές από τα αιολικά. Τότε μια γιαπωνέζικη εταιρεία ήθελε να γεμίσει την περιοχή με αιολικά. Τους είπα ότι είναι σημαντικός διάδρομος μετανάστευσης, στην διαδρομή μετά τα Αντικύθηρα, και ότι υπάρχουν σημαντικά αρπακτικά. Δεν ξέρω τι έγινε με αυτήν την εταιρεία αλλά μάλλον είδε τις δυσκολίες και αποχώρησε.

Στην συνέχεια διάφοροι άλλοι έκαναν μελέτες, στο πλαίσιο μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την τοποθέτηση αιολικών. Μια εκνευριστική περίπτωση ήταν κάποιου συναδέλφου που εμφανιζόταν ως καλός γνώστης. Παρουσίασε χάρτες με τις θέσεις όπου παρατήρησε σπιζαετό. Είχε σε πολύ περισσότερες θέσεις παρατηρήσεων από αυτές που είχα καταγράψει, αλλά – ώ του θαύματος – δεν είδε σπιζαετό σε μια θέση με φωλιές και ορθοπλαγιά όπου το είδος κινούταν συνεχώς. Δίπλα στις θέσεις αυτές θα κατασκευάζονταν οι ανεμογεννήτριες για τις οποίες εκπονούσε την μελέτη του. Στην διαβούλευση που έγινε είπα ειρωνικά ότι εδώ έχουμε «γύρω – γύρω Σάββατο δηλαδή και στην μέση Κυριακή».

Συνήθως αποφεύγουμε να κοινοποιούμε χάρτες δημοσίως. Νομίζω όμως ότι είναι προτιμότερο να είναι γνωστά τα στοιχεία και οι, όλο και περισσότεροι πολίτες που ενδιαφέρονται για την φύση, να έχουν τον νου τους. Άλλωστε εμφανίζονται πολλά στοιχεία στις μελέτες για τα αιολικά.

Η προτεινόμενη πλήρης αναφορά στην μελέτη είναι : «Μπούσμπουρας Δημήτρης 2007. Καταγραφή στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος του Δήμου Ζάρακα και προτάσεις για την προστασία – διαχείριση και ανάδειξή του. σελ.139, χάρτες. Δήμος Ζάρακα»

και βρίσκεται εδώ: DOI: 10.13140/RG.2.2.25911.39844

Η μελέτη είχε ως στόχους:

α) την καταγραφή των ειδών της πανίδας της περιοχής και των πληθυσμών για τα σημαντικότερα είδη. Για την πανίδα της περιοχής του Δήμου Ζάρακα και της ΖΕΠ υπάρχουν συνοπτικές μόνο πληροφορίες αντίθετα με την χλωρίδα (και ιδιαίτερα για τα ενδημικά είδη φυτών)και την βλάστηση – οικοτόπους για τα οποία έχουν πραγματοποιηθεί ορισμένες βασικές έρευνες.

β) την επισήμανση πιθανών απειλών για την πανίδα και τα ενδιαιτήματα των ειδών και διατύπωση προτάσεων για προστασία των απειλούμενων και διαχείριση συμβατή με την διατήρηση των σημαντικών ειδών.

γ) την ενιαία καταγραφή των στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος βάσει της βιβλιογραφίας και της έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο αυτής της μελέτης.

δ) την αξιολόγηση  και επισήμανση των σημαντικότερων  ζωνών για το φυσικό περιβάλλον στην περιοχή.

ε) την διατύπωση προτάσεων για την ανάδειξη της περιοχής  με τρόπο συμβατό με την  διατήρηση  των σημαντικότερων στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος. 

Υπάρχει αναρτημένο και ένα βίντεο που τράβηξα κατά την διάρκεια των καταγραφών στον Ζάρακα.

Στην κορυφή το ενδημικά φυτό της Νοτίου Ελλάδας: Inula verbascifolia