Ο Ελληνισμός της Αζοφικής (Μαριούπολη), ιστορία και πολιτισμός

Βρίσκεται εδώ η παρουσίαση για τον ελληνισμό της Μαριούπολης και Αζοφικής από την φιλόλογο – γλωσσολόγο Χάιδω Χρήστου που έγινε στις 30 Μαρτίου 2022 στο Άρδην Θεσσαλονίκης.

Δεν αναφέρεται στα τρέχοντα γεγονότα αλλά κυρίως στην πολύ σημαντική ελληνική παρουσία στην περιοχή της Μαριούπολης μέχρι σήμερα, την ιστορία, την γλώσσα και τον πολιτισμό.

Η Χάιδω Χρήστου υπηρέτησε ως αποσπασμένη εκπαιδευτικός στη Σχολή Ελληνικής Φιλολογίας του Κρατικού Πανεπιστημίου Ανθρωπιστικών Σπουδών της Μαριούπολης, από το 2002 ως το 2007, και εκπόνησε την εργασία: «Γλωσσική συρρίκνωση στην Κριμαιοαζοφική διάλεκτο. Ιστορικοκοινωνικό πλαίσιο – επαφή με την κοινή νεοελληνική – επιπτώσεις στο αρχαϊκό λεξιλόγιο».

Η παρουσίαση συνεχίστηκε με την μουσική των Ελλήνων της Αζοφικής. Για πρώτη φορά ακούσαμε, με μεγάλη συγκίνηση, τραγούδια ελληνικά σε Κριμαιοαζοφική διάλεκτο. Κρίμα που ήταν άγνωστα μέχρι τώρα, εν αντιθέσει με τα αντίστοιχα των Ελλήνων της Κάτω Ιταλίας. Κάτι οξύμωρο καθώς στην Μαριούπολη και στα γύρω χωριά ο πληθυσμός διατηρεί την ελληνική συνείδηση και προσπαθούσε να αναβιώσει τον ιδιαίτερο πολιτισμό.

Και ένα τραγούδι με την εκπληκτική Ταμάτα Κατσή, απ’ το χωριό Σαρτανά.