Τα φωτοβολταϊκά καλύπτουν τις εκτάσεις Natura

Το 8,54% του τόπου NATURA Έλος Αρτζάν θα καλυφθεί με φωτοβολταϊκά.

Όλος ο κάμπος του Κιλκίς μετατρέπεται από αγροτική γη σε πάνελ.

Δεν θα υπάρχει τόπος για το κιρκινέζι, την αετογερακίνα και την πεδινή πέρδικα.

Θα εισάγουμε ακόμα περισσότερο στάρι με χημικά από Ρωσία, Καναδά και Ουκρανία.

Οι έλληνες παραγωγοί αφήνουν τα χωράφια για να εισπράττουν ενοίκιο.

Ο οικολογικός χώρος νανουρίζεται με τα λόγια της Γρέττα Τούμπεργκ.

Οι οικολόγοι των βορείων προαστίων κατάφεραν να επιβάλλουν μια αφελή φιλοζωική αντίληψη ώστε να μην γίνονται αντιληπτές έννοιες όπως βιοποικιλότητα και μη αντιστρεπτή αλλαγή.

Με αρνητική γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού κόλπου στην Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 248,963 MW και συνοδά έργα στην περιοχή Κοτύλη (Αρτζάν), το οποίο καλύπτει το 8,54% της Ζώνης Ειδικής Προστασίας (GR1230005), η Αποκεντρωμένη Περιφερειακή Διοίκηση Κεντρικής Μακεδονίας έδωσε τη θετική έγκριση (ΑΔΑ:9745ΟΡ1Υ-ΝΞΒ).

Όπως εξηγεί στην ανακοίνωσή του ο Φορέας Διαχείρισης, τα έργα ηλιακής ενέργειας σε μεγάλη κλίμακα, όπως το συγκεκριμένο, καλύπτουν μεμονωμένα και σωρευτικά μεγάλες εκτάσεις και επιφέρουν κατακερματισμό των οικοτόπων σε προστατευόμενες περιοχές υψηλής βιοποικιλότητας, όπως η ΖΕΠ «Περιοχή Έλους Αρτζάν». Η πρόσφατη ταχεία αύξηση των έργων αιολικής και ηλιακής ενέργειας σημαίνει ότι συχνά η κατανόησή μας για τις επιπτώσεις στην βιοποικιλότητα δεν είναι επαρκής. Εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά κενά γνώσης και με βάση το άρθρο 6, παράγραφος 3 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και την αρχή της πρόληψης, εφόσον δεν είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο το ελάχιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης του εδάφους με πάνελ, ώστε να αποφεύγονται οι αρνητικές συνέπειες στα ενδιαιτήματα των ειδών ορνιθοπανίδας, το έργο δεν θα πρέπει να χωροθετηθεί εντός ή σε άμεση γειτνίαση με την Προστατευόμενη Περιοχή.

2 σκέψεις σχετικά με το “Τα φωτοβολταϊκά καλύπτουν τις εκτάσεις Natura

  1. […] Μα προφανώς οι γνωμοδοτήσεις κατά την διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Οι αποφάσεις των Φορέων Διαχείρισης ήταν μερικές φορές ετερόκλητες. Αν δεν υπήρχε επαρκές επιστημονικό προσωπικό ρόλος των άμισθων Διοικητικών Συμβουλίων ήταν αυξημένος και εκεί έπαιζαν ρόλο οι ισορροπίες. Σε γενικές γραμμές όμως η βαρύνουσες γνωμοδοτήσεις των Φορέων Διαχείρισης ήταν επιστημονικά τεκμηριωμένες και σύμφωνες με τον στόχο διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος, παρά τις κατευθύνσεις που είχε θέσει ο νόμος της Μπιρμπίλη «για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας», ο οποίος ευνοούσε μεγάλα έργα ΑΠΕ εντός των τόπων Natura. Με τον αδύναμο όμως ρόλο των Φορέων Διαχείρισης φτάσαμε να εγκρίνονται, πολύ συχνά χωρίς τη σύμφωνη γνώμη τους, διανοίξεις δρόμων, μεγάλα αιολικά και τελευταία η κάλυψη μεγάλου ποσοστού εκτάσεων τόπων Natura με φωτοβολταϊκά (8,54 % στην Ζώνη Ειδικής Προστασίας του Αρτζάν, στο Κιλκί…). […]

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.