Για τα σχεδιαζόμενα αιολικά στο δάσος των Στεφανινών, Βόλβης

Ο Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας που σχεδιάζεται προβλέπει την εγκατάσταση 7 μεγάλων ανεμογεννητριών, σε δάσος Δρυός κοντά στο χωριό Στεφανινά[1]. Ο χώρος των έργων εφάπτεται σε τόπους Natura που έχουν κηρυχθεί κυρίως για την διατήρηση σημαντικών ειδών πουλιών και νυχτερίδων. Το ίδιο το δάσος όμως είναι μια σημαντική περιοχή καθώς σε αυτό έχουν καταγραφεί σπάνια είδη δρυοκολαπτών[2], κάτι που δείχνει τον υψηλό βαθμό φυσικότητάς του.

Οι ανεμογεννήτριες που σχεδιάζονται να τοποθετηθούν εκεί θα οδηγήσουν σε θανάτωση σημαντικά είδη αρπακτικών όπως ο κραυγαετός, ο γερακαετός, ο σφηκιάρης και πολλά ακόμη είδη πουλιών.

Μια εικόνα από την Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για το έργο που δείχνει το μαθηματικώς βέβαιον της θανάτωσης γερακαετών από τις ανεμογεννήτριες, αν αυτές τοποθετηθούν.

Οι ανεμογεννήτριες επίσης θα οδηγήσουν σε θανάτωση πολλών ειδών νυχτερίδων, προστατευόμενων και απειλούμενων, οι οποίες εντοπίζονται σε καταφύγια κοντά στο δάσος και τρέφονται στην περιοχή όπου σχεδιάζεται το έργο.  

Η ειδική οικολογική αξιολόγηση (ΕΟΑ) που συνοδεύει την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) αναγνωρίζει το πρόβλημα, αλλά ως συνήθως το πρόβλημα υποβαθμίζεται κατά την αξιολόγηση των επιπτώσεων. Καθώς όμως δεν μπορεί να ξεπεραστεί το ζήτημα προτείνει σύστημα με ραντάρ και εκπομπή ήχων για την αποτροπή της προσέγγισης των αρπακτικών πουλιών. Όπως έχει αποδειχθεί στην περιοχή του Βαρνούντα, μετά την θανάτωση ροδοπελεκάνων[3], το σύστημα αυτό δεν είναι αποτελεσματικό. Δεν είναι επίσης αποτελεσματικό, από τις προδιαγραφές του για τα μικρότερα σε μέγεθος είδη πουλιών τα οποία δεν εντοπίζει, ούτε για τις σοβαρά απειλούμενες νυχτερίδες για τις οποίες έχει χαρακτηριστεί η περιοχή ως τόπος Natura.

Οι θέσεις των ανεμογεννητριών είναι μέσα σε δάσος. Πρόκειται μάλιστα για ένα από τα ομορφότερα και ώριμα δάση στον νομό Θεσσαλονίκης που μπορεί να φιλοξενήσει και την αρκούδα που επεκτείνεται νοτιότερα, προς τα δάση αυτά τελευταία. Με το έργο αυτό το δάσος θα μετατραπεί σε βιομηχανικό τόπο ενώ θα έπρεπε να λειτουργεί ως χώρος προάσπισης για τους γειτονικούς τόπους Natura.

Ας σκεφτούμε λοιπόν τι κάνουμε. Θυσιάζουμε ένα σημαντικό δάσος και την βιοποικιλότητά του για να φυτέψουμε αιολικά. Η έλλειψη γενικού σχεδιασμού, αρχών χωροθέτησης και αρχικής διαλογής με προέλεγχο (Screening) οδηγεί σε τεράστια λάθη.

Δημήτρης Γ. Μπούμπουρας


[1] Η διαβούλευση για το έργο : ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ της

ΕΤΑΙΡΕΙΑ:  AIRENERGY ΚΕΡΔΥΛΙΑ ΒΑΤΡΑΛΙ ΙΚΕ στην ΘΕΣΗ:  «ΚΕΡΔΥΛΙΑ-ΓΙΑΝΝΙΤΣΙ»,  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΕΦΑΝΙΝΩΝ, Δ.Ε. ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ, Δ. ΒΟΛΒΗΣ – Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ είναι σε δημόσια διαβούλευση έως τις 1/02/2021.

Η μελέτη έχει αναρτηθεί στην θέση: https://eprm.ypen.gr/src/App/w2/5431 (απαιτείται εγγραφή για είσοδο στην σελίδα https://eprm.ypen.gr/ όπου αναρτώνται οι μελέτες και συλλέγονται από τις υπηρεσίες τα σχόλια πολιτών και φορέων)

Το έργο ανήκει στην υποκατηγορία Α2, Ομάδα 10η  

[2] Υπάρχουν περισσότερα είδη από αυτά που κατέγραψε η ΕΟΑ για το έργο π.χ. οι σπανιότεροι και προστατευόμενοι δρυοκολάπτες: μαύρος δρυοκολάπτης και λευκονώτης, που έχουν καταγραφεί κατά το πρόγραμμα παρακολούθησης της ορνιθοπανίδας που εκπόνησε ο Φορέας Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών Κορώνειας- Βόλβης.

[3] Παραλήψεις στην διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης για τα αιολικά του Βαρνούντα. Οι ευθύνες για τους νεκρούς ροδοπελεκάνους.

Φωτογραφίες κορυφής και κάτω: Γερακαετός πετώντας επικίνδυνα κοντά σε γραμμές υψηλής τάσης