Να σταματήσουν οι εξαγωγές και οι εισαγωγές ζώντων ζώων

Αυτό είναι το σύνθημα της  παγκόσμιας εκστρατείας #BanLiveExports με την οποία συμφωνούμε.

Τα ζώα υποφέρουν για ώρες ή για ημέρες στα φορτηγά και στις θάλασσες, στοιβαγμένα το ένα πάνω στο άλλο, για να έχουν οι καταναλωτές φρέσκο κρέας με ψεύτικη ονομασία προέλευσης.

Πριν από λίγες εβδομάδες η Νέα Ζηλανδία απαγόρευσε όλες τις εξαγωγές ζώντων ζώων δια θαλάσσης. Πιθανότατα το έκανε γιατί διαπιστώνει ότι με την εξαγωγή ζώντων ζώων είχε απώλεια εσόδων και γιατί ήθελε να διασφαλίσει την ονομασία προέλευσης. Τώρα χρειάζεται και άλλες χώρες να κάνουν το ίδιο.

Στην αρχή της κρίσης η Ελλάδα εξήγαγε αρνιά και κατσίκια σε χώρες της Αραβίας και στην συνέχεια προς Ιταλία και Ισπανία.

Κάθε χρόνο εισάγουμε ζώντα αρνιά από την Ρουμανία και την Βουλγαρία και τα βαφτίζουμε Ελληνικά. Τυφλή υποκρισία για να υποκριθούμε ότι ακολουθούμε την παράδοση.

Να επιβληθεί νέος κανονισμός στην Ε.Ε. και στην Ελλάδα.

Νομίζω ότι, πέρα από την φιλοζωία που εκφράζεται μέσα από την εκστρατεία που μπορεί να υπονοεί και την στροφή προς την vegan διατροφή, υπάρχει μια σωστή ηθική βάση.

Μερικά στοιχεία όμως και για την οικονομία:

Η χώρα μας, είναι εξαρτώμενη σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές. Από το σύνολο των εισαγωγών τροφίμων την πενταετία 2015-2019, περίπου το 20% αφορούσε εισαγωγές κρέατος και αυγών, με συνολική αξία περίπου 5,5 δις ευρώ (1 δις και πλέον, ανά έτος).

Ένας μεγάλος αριθμός ζώντων ζώων, η αξία των οποίων το έτος 2019 ξεπέρασε τα 20 εκατ. ευρώ, εισάγονται προς σφαγή, ενώ κύρια χώρα προέλευσής τους είναι η Ρουμανία

Οι εισαγωγές κρέατος την περίοδο 2015-2019 έφτασαν σε αξία τα 5,33 δις ευρώ περίπου, ενώ οι αντίστοιχες εξαγωγές υπολογίζονται μόλις σε 336 εκατ. ευρώ περίπου.

Πίνακας 1.  Αξία (σε ευρώ) των εισαγωγών και εξαγωγών κρέατος (βοοειδών, χοιρινών, αιγοπροβάτων, πουλερικών) (Πηγή : ΕΛΣΤΑΤ)

ΕΤΟΣΕΙΣΑΓΩΓΕΣΕΞΑΓΩΓΕΣ
2015966.640.61247.394.039
20161.010.054.63855.994.261
20171.091.227.08767.573.430
20181.095.870.75977.982.433
20191.164.426.07186.842.093
2015-20195.328.219.167335.786.256

Οι άμεσες ενισχύσεις του αγροτικού τομέα της χώρας, μέσω της Κ.Α.Π. 2014-2020, ήταν περίπου 10 δις ευρώ. Δηλαδή η χώρα χάνει, μόνο για εισαγωγές κρέατος και αυγών, τις μισές επιδοτήσεις που λαμβάνει από την Ε.Ε., ως άμεση ενίσχυση του αγροτικού της τομέα.

Οι κύριες χώρες προέλευσης είναι: για το κρέας βοοειδών η Γαλλία, η Γερμανία, η Ολλανδία, η Ισπανία και η Ιταλία, για το κρέας χοιρινών η Ολλανδία, η Γερμανία και η Ισπανία, για το κρέας πουλερικών η Βουλγαρία, η Ολλανδία, η Ιταλία και η Πολωνία και για το κρέας αιγοπροβάτων η Νέα Ζηλανδία.

Πίνακας 2. Αριθμός ζώων και εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα το 2019 (Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ)

 Αριθμός ζώωνΕκμεταλλεύσειςΑριθμός ζώων / Εκμετάλλευση
Βοοειδή530.06113.58439
Χοίροι733.15416.19545,3
Πρόβατα8.427.19683.856100,5
Αίγες3.580.04264.28655,7

Οι Έλληνες περιφρονούν τους κτηνοτρόφους. Θέλουν όμως πάντα αρνάκι ντόπιο και φυσικής εκτροφής. Τα περισσότερα όμως είναι εισαγόμενα. Ταυτόχρονα υπάρχει μια όλο και μεγαλύτερη στροφή προς το χοιρινό, το οποίο είναι εισαγόμενο ή από μεγάλα χοιροστάσια.

Η χώρα βρίσκεται σε διατροφική ομηρία. Η εκτατική κτηνοτροφία εγκαταλείπεται και υπάρχει μία στροφή στην ενσταυλισμένη κτηνοτροφία, σε κλειστές δηλαδή μονάδες. Απαιτείται μια άλλη πολιτική για την κτηνοτροφία και ειδικά για την εκτατική, την εκτροφή των ζώων δηλαδή όχι σε κλειστές εγκαταστάσεις αλλά στην ύπαιθρο.

Η απαγόρευση της εξαγωγής και εισαγωγής ζώντων ζώων νομίζουμε ότι θα συμβάλει στην ανάπτυξη της κτηνοτροφίας σε κάθε τόπο προς την κατεύθυνση της διατροφικής αυτάρκειας. Ας έχουμε υπόψη επίσης ότι οι ζωονόσοι σε κάποια μέρη της χώρας όπως στον Έβρο, την Λέσβο, αλλά και αλλού στην Ελλάδα είναι πιθανόν να προήλθαν από εισαγωγές ζώντων ζώων.

Δημήτρης Γ. Μπούσμπουρας