Σταθμοί Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και περιοχές NATURA

Έχουμε αναλάβει να εκπονήσουμε 6 ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες και διαχειριστικά σχέδια για περιοχές NATURA. Να προτείνουμε δηλαδή ζώνες προστασίας, ρυθμίσεις και μέτρα διαχείρισης.Στις περιοχές αυτές σχεδιάζονται σταθμοί παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Θα πρέπει αυτά να τα λάβουμε υπόψη, να σχολιάσουμε αυτόν τον σχεδιασμό (που δεν είναι ακριβώς σχεδιασμός, αλλά προτάσεις των επενδυτών) ή δεν ξέρω τι άλλο. Οι αλλαγές που θα επιφέρουν θα είναι μεγάλες.

Ο ΟΛΥΜΠΟΣ μοιάζει ο πιο αλώβητος καθώς δεν υπάρχουν τέτοια σχέδια ούτε στην περιοχή Natura ούτε στο Απόθεμα Βιόσφαιρας, τα όρια του οποίου αποτυπώνονται στον χάρτη.

Τα ΠΙΕΡΙΑ και ο ΤΙΤΑΡΟΣ (δίπλα στο Λιβάδι Ολύμπου) θα υποστούν την μεγαλύτερη ζημιά αν προχωρήσει αυτός ο σχεδιασμός.

Στο ΒΕΡΝΟΝ (Βίτσι) η κατάσταση είναι παρόμοια καθώς σχεδιάζεται να τοποθετηθούν πολλά αιολικά, τόσο στο βουνό, σε περιοχές που υπάρχουν φωλιές αρκούδας όσο και μεταξύ του βουνού και των λιμνών Ζάζαρη και Χειμαδίτιδα δημιουργώντας εμπόδια και αυξάνοντας το ρίσκο θανάτωσης για αρπακτικά, πελεκάνους κλπ.

Στα ΣΤΕΝΑ ΤΟΥ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ ήδη έχουν κατασκευαστεί μεγάλα φράγματα. Αυτό άλλαξε τις συνθήκες και για αυτόν τον λόγο κατά την οριοθέτηση των ζωνών ειδικής προστασίας καταλήξαμε στη μη συμπερίληψη της Σημαντικής Περιοχής για τα Πουλιά ως Ζώνης Ειδικής Προστασίας καθώς τα σημαντικά είδη είχαν εξαφανιστεί.

Στον ΓΡΑΜΜΟ δεν φαίνεται να υπάρχει διάθεση να μπουν αιολικά, μάλλον γιατί οι καιρικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν, αλλά σχεδιάζονται πολλά υδροηλεκτρικά – μικρά και μεγάλα. Κάποτε που κάναμε μπάνιο στον Αλιάκμονα βλέπαμε δίπλα μας τις πέστροφες να πηδάνε ανεβαίνοντας προς τα πάνω. Αν προχωρήσουν αυτά τα σχέδια η ενδημική πέστροφα θα εξαφανιστεί.

Παρόμοια σχεδιάζονται στο σύνολο σχεδόν των περιοχών του διkτύου NATURA.

Αν προχωρήσουν αυτοί οι σχεδιασμοί θα παρακολουθήσουμε στα επόμενα χρόνια την αλλοίωση των φυσικών περιοχών στη χώρα.

Εμπρός λοιπόν για την πρόοδο.

Δημήτρης Γ. Μπούσμπουρας

Σημείωση: Οι χάρτες σχεδιάστηκαν με βάση τη στοιχεία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (3/8/2020). Ο χάρτης αυτός αλλάζει συνεχώς.