Το ποτάμι που έγινε λίμνη

Το πακέτο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την λίμνη Πολυφύτου, ταμιευτήρα στον Ποταμό Αλιάκμονα που έγινε με την συνεργασία των:

Δημήτρη Μπούσμπουρα, βιολόγου

Χρυσούλα Αθανασίου, βιολόγου – εκπαιδευτικού

Γιώργου Υφαντή, βιολόγου – εκπαιδευτικού

εικονογράφηση της Αλεξάνδρας Δεμερτζή, δασολόγου

και γραφιστική επιμέλεια του Δημήτρη Λουζικιώτη

είναι μια έκδοση της Οικολογικής Κίνησης Κοζάνης στο πλαίσιο του προγράμματος Leader,

βρίσκεται διαθέσιμο στην θέση:

https://drive.google.com/file/d/19Z3c1qCNlvXcQNzo64QCcdA_-9f5xcHr/view

Απευθύνεται σε παιδιά του Δημοτικού και των πρώτων τάξεων του γυμνασίου.

Για την περιοχή έχει εκδοθεί και ένα βιβλίο που βρίσκεται εδώ.

Από τον πρόλογο της έκδοσης

Η περιβαλλοντική εκπαίδευση είναι μια διαδικασία η οποία, μέσω της διασαφήνισης εννοιών και αξιών, οδηγεί στην ανάπτυξη ικανοτήτων για την κατανόηση της σχέσης ανθρώπου και περιβάλλοντος. Η εκπαίδευση αυτή αφορά γνώσεις σχετικές το περιβάλλον, γίνεται μέσα στο περιβάλλον σε μεγάλο ποσοστό και εκ των πραγμάτων διαμορφώνει μια στάση για την συμμαχία του ανθρώπου με την φύση και την δράση για την διατήρησή της.

Η περιοχή της τεχνητής λίμνης Πολυφύτου, όπου το ποτάμι έγινε λίμνη μετά από ανθρώπινη παρέμβαση, είναι ένας χώρος όπου αξίζει να ασκηθεί η περιβαλλοντική εκπαίδευση.  Γιατί σε έναν φυσικό χώρο όπως ήταν ο Αλιάκμονας ο άνθρωπος έκανε μια βίαιη αλλαγή. Καθώς όμως στην φύση έρχεται πάντα μια νέα ισορροπία διαμορφώθηκε μια ενδιαφέρουσα κατάσταση για την φύση και την βιοποικιλότητα.  Η λίμνη στην θέση του ποταμού. Σ’ αυτήν την νέα κατάσταση αξίζει να γίνει διερεύνηση του παρελθόντος και του παρόντος τόσο για τον άνθρωπο όσο και για το τοπίο και την βιοποικιλότητα. Χωρίς προκαταλήψεις και προσχεδιασμένα συμπεράσματα.

Αυτό το στοίχημα πετυχαίνουν οι, έμπειροι στην περιβαλλοντικοί εκπαίδευση, συντάκτες των δραστηριοτήτων που προτείνονται στις επόμενες σελίδες. Για την κατανόηση της κατάστασης στην περιοχή σε σχέση με την φύση και την βιοποικιλότητα, το έντυπο υλικό συνοδεύεται από CD το οποίο περιέχει σε ψηφιακή μορφή ένα βιβλίο και μια παρουσίαση της περιοχής που είναι αποτέλεσμα της πρωτογενούς έρευνας πεδίου στην λίμνη και στην ζώνη που την περιβάλλει.

Η έκδοση απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς που έχουν μια διάθεση εξερεύνησης μαζί με τους μαθητές τους σε έναν χώρο που αλλάζει.

Δημήτρης Γ. Μπούσμπουρας