Κλιματική αλλαγή: Μύθος ή πραγματικότητα;

Ομιλία για την κλιματική αλλαγή.

24/7/2019 στην Θερινή συνάντηση  του Άρδην / Κάμπινγκ Ροβιές Ευβοίας

Διόρθωση: Η λιθανθρακοφόρος περίοδος ήταν πριν 300 – 360 εκατομμύρια χρόνια. 

Ακολουθεί η συζήτηση.

Μια οπτική πέρα από την θρησκειοποίηση στο πλαίσιο του new age