Γόπα στον δρόμο

Έσκυψε και πήρε από τον δρόμο

μια πατημένη επίπεδη γόπα.

Την ίσιωσε

Έβγαλε έναν αναπτήρα

και προσπαθούσε να την ανάψει.

Έτσι, σαν άστεγος,

ήμουν δίπλα του στον δρόμο.

Παλιά αισθήματα φθαρμένα

αδύνατον να ανάψουν με τόση σκόνη.

Κανέλλος Κουτσομύλης