Λίμνη Κορώνεια 2018

Για τα πουλιά στην λίμνη Κορώνεια.

Το 2017 και το 2018 η κατάσταση των πληθυσμών των 10 ειδών ερωδιών και της λαγγόνας που φωλιάζουν στην λίμνη είναι ενθαρρυντική. Αυτό όμως συμπίπτει με τις αυξημένες βροχοπτώσεις και την ψηλή στάθμη στην λίμνη.

Τα τοξικά κυανοφύκη που βρίσκουν οι ερευνητές του ΑΠΘ θα αυξηθούν αν η στάθμη πέσει. Πρέπει να γίνουν έργα συντήρησης στην εισροή των υδάτων. Τα έχουμε επισημάνει αυτά στην μελέτη για την διαχείριση των καλαμιώνων που κάναμε πρόσφατα.

Απόσπασμα από τις ειδήσεις στην ΕΡΤ3 10/7/2018 όπου μιλάω για τα πουλιά στην λίμνη.

 

Στον Πίνακα που ακολουθεί δίνεται ο αριθμός των αποικιών ερωδιών, λαγγόνας και κορμοράνου και ο συνολικός αριθμός των ενεργών φωλιών το 2017.

Επιστημονικό όνομα Ελληνικό όνομα Αριθμός Αποικιών Αριθμός φωλιών
Phalacrocorax carbo Κορμοράνος 5 642
Phalacrocorax pygmeus Λαγγόνα 4 465
Ardea cinerea Σταχτοτσικνιάς 3 35
Ardea purpurea Πορφυροτσικνιάς 2 9
Ardeola ralloides Κρυπτοτσικνιάς 3 97
Bubulcus ibis Γελαδάρης 1* 1*
Casmerodius albus Αργυροτσικνιάς 2 8
Egretta garzetta Λευκοτσικνιάς 3 39
Nycticorax nycticorax Νυχτοκόρακας 3 53
Platalea leucorodia Χουλιαρομύτα 2 21
Plegadis falcinellus Χαλκόκοτα 2 15

Ο αριθμός των αναπαραγόμενων ζευγαριών των ερωδιών και της Λαγγόνας αποτελεί δείκτη για την ποιότητα των υγροτόπων όπου φωλιάζουν. Τα είδη αυτά φωλιάζουν σε δέντρα παρόχθιας βλάστησης, αρμυρίκια και καλαμιώνες. Ως αποικία θεωρείται η θέση στην οποία τα πουλιά κατασκευάζουν τις φωλιές τους, τις οποίες τοποθετούν πολύ κοντά μεταξύ τους (ή απόσταση των φωλιών εξαρτάται από το μέγεθος των πουλιών και μπορεί να είναι από μερικά εκατοστά έως μερικά μέτρα). Τα περισσότερα από αυτά σχηματίζουν μικτές αποικίες (διαφορετικά είδη σχηματίζουν την αποικία), ωστόσο, υπάρχουν είδη που προτιμούν να σχηματίζουν αποικίες μόνο με ομοειδή ζευγάρια. Μόνο δύο κρυπτικά είδη ερωδιών φωλιάζουν μεμονωμένα. Αυτά είναι ο Μικροτσικνιάς και ο Ήταυρος. Το πρώτο φωλιάζει στην Κορώνεια σε όλη την έκταση του καλαμιώνα μεμονωμένα, ενώ το δεύτερο δεν έχει καταγραφεί κατά την περίοδο αναπαραγωγής.

Δημήτρης Γ. Μπούσμπουρας

Φωτογραφία κορυφής: Χουλιαρομύτες στην Κορώνεια