Οι επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα και τα ενδιαιτήματά της από την κατασκευή δρόμων. Αντιμετώπιση των επιπτώσεων και επανορθωτικά μέτρα.

Σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία οι επιπτώσεις των δρόμων στην ορνιθοπανίδα περιλαμβάνουν:
  • απώλεια και υποβάθμιση ενδιαιτημάτων,
  • απομόνωση και κατακερματισμό των ενδιαιτημάτων,
  • άμεση θανάτωση,
  • δημιουργία νέων ενδιαιτημάτων, οικοτόνων και διαδρόμων επικοινωνίας,
  • εκπομπή χημικών,
  • θόρυβος και φώτα.
Κατά τον σχεδιασμό μιας νέας οδού πρέπει να εξετάζονται οι λύσεις:
α) της αποφυγής,
β) του μετριασμού των επιπτώσεων (mitigation) ή/και
γ) της εφαρμογής επανορθωτικών (rehabilitation) και αντισταθμιστικών (compensation) μέτρων επί της ζώνης που καταλαμβάνεται από την οδό ή στην ευρύτερη περιοχή.
Μπορείτε να βρείτε σ’ αυτήν την σελίδα το πλήρες κείμενο της έκθεσης που συντάχθηκε το 2005 σε μορφή pdf :

http://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/Poulia_Dromoi_final.pdf

3 σκέψεις σχετικά με το “Οι επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα και τα ενδιαιτήματά της από την κατασκευή δρόμων. Αντιμετώπιση των επιπτώσεων και επανορθωτικά μέτρα.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.